Regnskap

Hva er debet og kredit? Hva betyr begreper som bilag og reskontro? Hvordan fører jeg regnskap selv? Bør jeg sette bort regnskapet til et regnskapskontor? Hvordan bruker jeg regnskapsprogrammet mitt?

Lurer du på noe vedrørende føring av regnskap? I denne kategorien kan du se spørsmål og svar fra andre brukere – bidra gjerne med dine egne svar- innenfor dette emnet.

Motkonto   1 svar


Årsresultat konto   0 svar
Inngående saldo   1 svar
God regnskapsskikk   0 svar
Reskontroføring   2 svar
Reskontro   8 svar
Krav til bankbilag   3 svar
Varesalgsoppgjør   0 svar
Driftsregnskap   1 svar
Underkurs el.l.   1 svar
Dobbel bokføring   1 svar
Inngående saldo   2 svar
Bokføre OTP   1 svar
Bokføre kommisjon   0 svar
Månedsavslutning   1 svar
Debet og kredit   1 svar
Tap på fordringer   0 svar
Varelager   1 svar