Avslutte konto mot balansen

Når vi avslutter konto mot balansen, så setter vi saldo inn på den minste siden av konto, slik at begge sidene blir like store. Som f.e på konto 1920 har D 23000/K 21000 og da skal diff på 2000 føres mot balansen…Men jeg forstår ikke hvordan jeg skal gjøre det praktisk:jeg skal K 1920, men mot hvilken konto skal jeg føre det i balansen? 1920 er jo vel en balanse konto. Kan noen hjelpe meg med det praktiske del?

Spørsmål fra Mina.

Spørsmålet ble stilt den 30-05-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar