Bokføre skatteoppgjør

Hei
Hvordan skal skatteoppgjør med restskatt bokføres.
Og hvordan skal korrigert skatteoppgjør med tilgodeskatt bokføres?

Spørsmål fra Jenny.

Spørsmålet ble stilt den 25-04-2024.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar