Avvikling av norsk selskap når aksjonær bor i utlandet

Undertegnede har et aksjeselskap i Norge uten aktivitet. Dersom jeg flytter til utlandet (e.g. Spania) og blir skattemessig emigrert, kan dette selskapet oppløses og utbytte utbetales iht spansk skattelovgivning? Vil det bli generert kildeskatt på utbetalt beløp? Vil det i tilfelle være noe å spare skattemessig sammenlignet med dagens utbytteskatt (37,8%) i Norge?

Spørsmål fra Tony.

Spørsmålet ble stilt den 28-11-2023.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar