Vare for privat bruk betalt med driftskonto

Når en vare – for privat bruk – blir betalt av driftskontoen (1920), blir da bokføringen D 2054- Andre ikke fradragsberettige kostnader og K 1920 ?
(ENK)

Spørsmål fra Andreas.

Spørsmålet ble stilt den 29-07-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Tom

Hei. Jeg er nybegynner og trodde det var mange som kunne gi meg et svar, eller henvisning til hvor jeg kan finne det.
Henger på et lignende spr; hva når bensin til privat bil betales av driftskonto.Hvor føres debet.

2 Tom

Hei.Synes å være kto 2069-diverse private kosnader…

Ditt svar