Inngående saldo

Skal ta ibruk nytt regnskapsprogram og lurer på om det er beløpene på hver konto i saldobalansen pr 31.12.11 (fra gammelt program)som skal legges inn på samme kontoer som inngående saldo 2011 i mitt nye program?

(skal føre 2011 på ny)

Spørsmål fra Trond

Spørsmålet ble stilt den 04-05-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Alle kontoene i saldobalansen må overføres, uten unntak.

Ditt svar