Årsresultat konto

Jeg har ført inngående saldo fra 2010 til 2011,men når jeg kommer til siste konto 8801 «årsresultat» så får jeg ikke føre på den, men konto 8800 årsresultat, kommer opp som alternativ, kan den brukes?

Altså, jeg har to kontoer, 8800 og 8801 som heter årsoppgjør.

Summen av kontoene må jo føres på en siste konto for å gå i null…er det ikke da årsresultatkontoen som brukes?

Spørsmål fra Erik.

Spørsmålet ble stilt den 04-05-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar