Avvik mot negativt resultat

Dersom man har et budsjett som tilsier et negativt resultat, og resultatet faktisk er negativt. Måler man % avvik i forhold til dette, eller gjør man ikke det når tallet er negativt.

Spørsmål fra Ronny.

Spørsmålet ble stilt den 20-07-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Man måler prosent-avvik uansett.

Ditt svar