Erstatning for tapt agentur

Hvordan skal jeg bokføre erstatning for tap av agentur? Beløpet er ikke MVA pliktig, og bør vel således holdes unna kontoklasse 3000?

Spørsmål fra Elisabeth.

Spørsmålet ble stilt den 08-06-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

HVa mener du med tap av agentur? Er det en faktura du har sendt for agentur?

Ditt svar