Regnskap for AS

Jeg har en bekjent som lurer på om jeg kan føre regnskapet til hans AS, ved å være ansatt på timesbasis. Jeg jobber med regnskap til daglig men er ikke autorisert er dette noe problem?. Og hvilke krav er det da i forhold til revisjon?

Spørsmål fra Linda.

Spørsmålet ble stilt den 30-08-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hvis du er ansatt i firmaet du skal ta regnskapet for, er det ingen krav om at du er autorisert. Om dere derimot bruker et eksternt byrå, må disse være autorisert.

Har ASet mindre enn 5 millioner i driftsinntekter er det ikke revisjonsplikt (altså det er frivillig med revisor).

Ditt svar