Regnskapsprogram eller regneark

Jeg har et lite enkeltpersonforetak med bare noen hundre bilag i året uten noe varelager (driver med salg av tjenester). Det virker for meg som om de fleste regnskapsprogram blir litt overkill for min beskjedne virksomhet. Holder det at jeg fører regnskapet i et regneark? (Såfremt jeg følger alle regler selvfølgelig).

Spørsmål fra Trond.

Spørsmålet ble stilt den 23-03-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Med det antallet du nevner her er det ingen regel som sier at regneark ikke kan benyttes.

2 Tina

Så lenge du har mindre enn 300 bilag i året er det tillatt med føring i regneark.
Kilde: God bokføringsskikk 14

3 Einar

Det regnes ikke som god bokføringsskikk å føre i regneark med flere enn 300 bilag (http://www.regnskapsstiftelsen.no/arch/_img/9551650.pdf), det er dog verdt å merke seg at det står ingenting i Bokføringsloven om en grense på 300 bilag Tina.

Det bokføringsloven sier er at de med 300 bilag trenger å ajourføre kun 1 gang pr. år, mens de med flere enn 300 bilag – må ajourføre regnskapet hver 4 måned.

Ditt svar