Avskrivning av programvare

Jeg har kjøpt programvare som koster 35000. Skal dette avskrives over flere år, 3? Og hvordan fører jeg det i regnskapet?
Kjører Mamut Datax.

Spørsmål fra Per Marthon

Spørsmålet ble stilt den 16-04-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar