Paypal konto med utenlansk valuta

Hvordan fører du innskudd i dollar på Paypal konto i regnskapet. På hvilke regnskapskontoer skal dette føres og i hvilken valuta.

Spørsmål fra Harald

Spørsmålet ble stilt den 18-04-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar