Regnskap

Hva er debet og kredit? Hva betyr begreper som bilag og reskontro? Hvordan fører jeg regnskap selv? Bør jeg sette bort regnskapet til et regnskapskontor? Hvordan bruker jeg regnskapsprogrammet mitt?

Lurer du på noe vedrørende føring av regnskap? I denne kategorien kan du se spørsmål og svar fra andre brukere – bidra gjerne med dine egne svar- innenfor dette emnet.


Bokføringsprogram   3 svar
Forskudd fra kunde   1 svar
Utgiftsføre mat   1 svar
Føring av bilag   3 svar
Bilagsføring   3 svar
Forsinkelsesgebyr   1 svar
Konto og motkonto   4 svar
Kontoplan regnskap   1 svar
Bankbilag   1 svar
Samlebilag   0 svar
Dato på bilag   2 svar
Frist årsregnskap   2 svar
Regnskapssystem   1 svar
Årsposteringer   0 svar
Føring av gjeld   1 svar
Avskrivning   1 svar
Inngående balanse   5 svar
Regnskapsprogram   1 svar
Hva er likviditet?   2 svar
Varelager   1 svar
Hva er hovedbok?   1 svar
Skanne bilag   1 svar
Hva er motbilag?   3 svar
Krav til bilag?   3 svar