Rapportering av utbytte

Hvordan rapporterer et AS myndighetene om utbetaling av utbytte til sine aksjonærer?

Spørsmål fra Nina.

Spørsmålet ble stilt den 13-03-2024.

Ligger under emnet: Aksjer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Nina,

Utbetalt utbytte registerer AS’et hos Skatteetaten her:
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1086-aksjonarregisteroppgaven/

Selskapet kan levere inn oppgaven selv eller be sin regnskapsfører/revisor om å utføre innleveringen.

Eksempel:
AS’et vedtar kr 100.000 i utbytte basert på 2023 regnskapet og deler ut utbyttet til to aksjonærer i år 2024. Selskapet leverer inn aksjonærregisteroppgave for utbetalt utbytte innen 31. januar år 2025. Det spesifiseres i aksjonærregisteroppgaven både hvor mye utbytte som er utbetalt totalt og fordelingen på hver aksjonær. Såfremt det ikke er skjevdeling av utbyttet skal utbetalingen fordeles etter hvor stor andel aksjer hver enkelt aksjonær besitter. I dette eksempelet har hver aksjonær 150 aksjer av totalt 300 aksjer. Dermed eier de hver 150/300 (halvpart) av selskapet og selskapet skal rapportere kr 50.000 pr. aksjonær.

Mvh
Statsautorisert regnskapsfører Arne Devold
Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar