Tap på fordringer

Hei. Jeg studerer Regnskapsskolen via NKI og har møtt på et problem jeg ikke finner ut av. Tematikken rundt «Tap på fordringer» er håpløst dårlig forklart i pensumlitteraturen og jeg finner over hodet ikke ut hvordan jeg skal klare å tenke klart og finne logikken i dette. Spesielt lurer jeg på hvordan man kan beregne forventet tap på fordringer. I boka er det så håpløst forklart at jeg ikke finner ut av det selv etter å ha lest det samme flere ganger.

Videre trenger jeg litt hjelp til løsningen på følgende øvingsoppgave. (Dette er ikke en innsendingsoppgave, men en øvingsoppgave i boka med fasit bakerst.)

«En bedrift har realiserte tap på fordringer på 200,- i løpet av 1996. Pr. 32.12.96. hadde bedriften avsatt 300,- til fremtidige tap på fordringer. Tilsvarende beløp pr. 31.12.95. var 140,-. Hvor store tapskostnader skal belastes resultatregnskapet i 1996?»

Håper noen kan hjelpe meg med å se på denne oppgaven slik at jeg forstår både fremgangsmåte og svar, og også forstår hvorfor svaret og fremgangsmåten blir slik den blir. Likeledes; hvordan skal jeg sette opp dette regnestykket for å skjønne det og at det skal bli oversiktlig.

Spørsmål fra Ronny.

Spørsmålet ble stilt den 10-08-2011.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar