Inngående balanse

Hei!

Jeg skal stifte et AS og har spørsmål om bokføring av inngående balansen.
Fra et morselskapet som jeg eier 100% går det kr 100.000,- ut til å stifte et datterselskap der jeg er 100% eier også. Jeg må i tillegg betale avsatt til dekning av stiftelsesutgifter på kr 5.000,-.

Hvordan er føres dette i morselskapet og innågende balansen i datterselskapet?

Jeg har ikke kontert før en inngående balanse med stiftelsesutgifter og trenger tips der ute.

Spørsmål fra Robert.

Spørsmålet ble stilt den 22-04-2010.

Ligger under emnet: Regnskap.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Jeg må komme med et sjekk spørsmål her så jeg ikke gir deg feil svar.

1) Du har et selskap som skal eie 100% av aksjene i et AS som skal etableres.

2) Du som privatperson skal eie 100& av aksjene i et AS som skal etableres.

Er alternativ 1 eller 2 riktig?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Robert

Alternativ 1) er riktig. Jeg er altså et holding system.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Jonny

Den inngående balansen i det nye datterselskapet bokføres slik:
Kredit = konto 2000, Aksjekapital.
Debet = konto 1920, Bankinnskudd

Kostanden med etableringen av det nye selskapet føres slik i mor-selskapet:
Kredit = Kunderskontro
Debet = Kan variere, hvem får man regningen på kr 5000 fra. Hvis du får den fra revisor bruk konto «6700 Revisjonshonorar»

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Jonny

Slik blir det, skrev litt feil i sted.

I morselskapet blir føringen:
Debet = Konto 1300 Investering i datterselskap
Kredit = Konto 1920 bank , kr 105 000,-

I datterselskapet blir føringen:
Debet = Konto 1920 bank kr 105 000,-
Kredit = Konto 2000 aksjekapital kr 100 000,-
Kredit= Konto 2020 overkursfond kr 5000,-

(6)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Robert

Tusen takk for hjelpen Jonny!

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar