Reinvestere overskudd i AS

Er det noe måte å reinvistere overskuddet fra et AS, slik at overskuddet blir null og ingen skatt?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 17-03-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

Kan være greit å kikke hovedsaklig i kapittel 6 i skatteloven. Hovedregelen i §6-1 sier at man får fradrag for kostnader pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Resten av kapittel 6 presiserer, utvider eller innskrenker bestemmelsen i hovedregelen. Det kan også være andre relevante kapitteler i skatteloven og skatteforskriftene.

Det er viktig å være klar over at selv om finansregnskapet går i null trenger ikke skatteregnskapet gjøre det. Det er mange ting som vurderes annerledes skattemessig.

2 Jonny

Måten å gjøre dette på er at AS er eid av et annet AS, dette blir ofte kalt holdingselskap. Les mer om dette her https://regnskapsguiden.com/hva-er-et-holdingselskap/

3 Yngve

Hei.

Jeg ser ikke helt hvordan det skal redusere skatten Jonny. Enten må selskapet eller holdingselskapet betale skatt, avhengig om det er utbytte eller konsernbidrag. Man får ikke fjernet skatteplikten med et holdingselskap. Det må være i en drømmeverden i så fall 🙂

Ditt svar