Hva er et holdingselskap?

Hører stadig vekk dette begrepet bli nevnt i forbindelse med selskapsformer. Hva er egentlig et holdingselskap?

Innsendt av anonym.

Spørsmålet ble stilt den 06-11-2009.

Ligger under emnet: Firmadrift.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Et holdingselskap er egentlig et helt vanlig akjseselskap (NUF eller AS) som eier aksjer i et annet AS eller NUF.

Fordelen med må eie aksjer i et selksap via et holdingselskap er at man slipper skatte på motatt akjseutbytte og på gevinst ved salg av salg av aksjer. Dette betyr at man kan overføre overskudd fra feks selskap A til selskap B uten å måtte betale skatt. Dette betyr at du kan reinvestere pengene i selskap B uten å skattet for dette.

2 John skredder

Holdingselskap.
Mitt John Skredder ltd er reg i England. avdeling i Norge.
Ett holdingselskap som eier aksjene og hvor jeg flytter overskuddet til.Må pengene plaseres i england i Morselskapet med regnskap til england, .Eller kan jeg plasere pengen i norsk avdeling til dette holdingselspaet reg også i england. Uten å skatte ev de pangene jeg plaserer der.
Ikke lett å forstå at de ikke endrer skatte reglene på dette punktet.

3 Jonny

Pengene kan plasseres i den norske avdelingen

Jonny

4 Helleik Rabbe

Må holdingselskapet (NUF) være registrert i foretaksregisteret eller greier det seg med enhetsregisteret for å dra nytte av regelen omkring utbytte / gevinstbeskatning.

5 Jonny

Det er tilstrekkelig med enhetsregisteret for de fleste Holdingselskaper

6 Bjarne

Når et holdingselskap har et driftsselskap i utlandet og fører overskuddet hjem. Hva heter oveskuddet?
a: finansinntekt
b: omsetning
Hvordan turneres dette i forhold til at holdingselskapet har noen
hundre aksjonærer og at overførselen kan være f.eks. 100 mill.

Ditt svar