Kilometergodtgjørelse

På hvilken konto skal man føre kilometergodtgjørelse for enkeltpersonforetak?

Det er ingen ansatte i bedriften, og derfor ingen arbeidsgiveravgift. Bør jeg da opprette egen konto for «bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig», eller kan dette føres på «Reisekostnader,ikke oppgavepliktig»?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 30-12-2011.

Ligger under emnet: Kjørebok.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ditt svar