Føre kilometergodtgjørelse

Hvilken konto skal enkeltmannsforetak uten ansatte føre kilometergodtgjørelse?

Spørsmål fra Andreas.

Spørsmålet ble stilt den 02-01-2012.

Ligger under emnet: Kjørebok.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Kilometergodgjørelse i ENK har en egen post i ligninga, det er derfor ikke nødvending å føre regnskap på dette.

Ditt svar