Forskjell på tapt faktura og kreditnota?

Hei,

jeg har nå 4 fakturaer jeg har sendt ut til en kunde jeg taper ettersom kunden er konkurs.

Disse 4 fakturaene ønsker jeg å registrere som tap, men er det egentlig noen forskjell for meg å registrere tap\konta kred.nota?
Til slutt vil jeg få det samme resultatet uansett eller har det fordeler å føre dette som tap?

– min regnskapsfører fører det som tap, men selv om det på f.eks sendregning ikke øker på omsettningen som en kreditnota ville gjort minker den.
Min regnskapsfører vil føre tapet som en hver kred.nota men under «tap». Han sier det ikke har noen forskjell på tap og kred.nota på sluttlinjen når året er omme.

Setter pris på raskt svar.

Spørsmål fra Brede.

Spørsmålet ble stilt den 23-06-2011.

Ligger under emnet: Faktura.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Kredinota skal brukes hvis du har laget faktura feil, faktura som ikke blir betalt skal tapsføres.

Skattemessig er det ingen forskjell på hva som brukes, men det er likevel viktig å føre rett slik at du i årsrapporten kan se hvor mye av omsetningen som går til tap.

Bruker du kreditnota så vil omsetningen gå ned, det vil det ikke med tap på faktura. Les mer om tap på fordring

2 Einar

Hva sier lovverket? Er det *ulovlig* å bruke kredittnota på en tapt faktura?

3 Jonny

Regnskapet til bedrifter er offentlig, dvs at jeg når som helst kan be om å se regnskapstallene til Rørlegger Hansen AS. Hvis rørlegger Hansen AS da har brukt kreditonta når han egentlig skulle bøkført som tap så, gir han feilaktige opplsyninger.

Skal sjekke opp om det er ulovlig, men det er jo like enkelt å bokføre tap som å benytte kreditnota så jeg skjønner ikke helt hensikten med å benytte kreditnota.

4 Lene

Jonny, regnskapet til bedrifter er ikke offentlig og du kan ikke kreve innsyn i bedriftenes regnskap. Det eneste du har mulighet til å se er det siste godkjente årsregnskapet. Du har med andre ord ikke mulighet til å se hvordan de har bokført hver enkel transaksjon.

Ditt svar