Hvordan føre tapt fordring?

Hei, har en regnskapsspørsmål. Har noen kunder jeg ikke har fått pengene fra, og anser egentlig disse fordringene for tapt. Hvordan skal jeg føre dette i regnskapet? Er det lovlig å bare kreditere dem?

Spørsmål fra JanS.

Spørsmålet ble stilt den 11-11-2009.

Ligger under emnet: Regnskap.

11 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hei Jan.

Hvis du anser pengene for tapt så skal dette føres på kontoen «7830 tapte fordringer» i regnskapet.

Tapet anses endelig konstatert når:
-Foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves, eller
-Fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd 6 måneder etter forfall, til tross for minst 3 purringskrav med normale purreintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller
-Offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
-Fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

Kreditere skal du gjøre hvis du har sendt en feil faktura. Det er heller ikke smart med tanke på skatt og mva og kreditere en faktura hvis den ikke skal krediteres.

Skatt.
Endelige konstaterte tap på kundefordringer kommer til fradrag skattemessig, jf. skatteloven § 6-2 , 2. ledd.

Moms
Merverdiavgift av konstaterte tap på kundeordringer som gjelder avgiftspliktig omsetning, kan føres til fradrag i avgiftsoppgjøret. Iflg. forskrift nr. 1 til merverdiavgiftsloven § 13 kan tap på kundefordringer bare føres til fradrag på omsetningsoppgaven hvis tapet er avskrevet på den enkelte kundes konto.

2 kenneth

jeg ble frastkålet firmakortet mitt og tyven rakk å utføre noen transaksjoner før det ble sperret. Dette tapet dekker ikke banken. Hvordan skal tapet føres i regnskapet?

3 Jonny

Dette må da bokføres som svinn

4 Jørgen

Hei,

Jeg har nylig fått en innbetaling på en faktura som ble tapsført mot konto 7830 i fjor. Hvordan skal innbetalingen regnskapsføres? Opprette ny faktura på kunden?

5 Jonny

Det skal ikke oppretes ny faktura på kunde. Du må «aktivere» bilaget som ble ført som tap og det gjøres slik:
Debet: 1500 + kundereskontro
Kredit 7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer + mva kode

Sjekk gjerne inkassoskolen og se om du finner noe nyttig info der http://www.conta-inkasso.no/innhold/inkassoskolen

6 Anne

Hva er utestående kundefordringer?

7 Einar

Anne: En utestående kundefordring er en faktura som enda ikke er betalt.

8 Hanne

Fradrag for moms på tap på kundefordringer:
Jeg vet vi kan få fradrag for moms ved bokføring av tap på kundefordringer, men skal dette trekkes fra inngående eller utgående moms?

9 Jonny

Det skal ikke trekkes fra noe. Det skal bokføres som inngående mva. Dvs at det legges til mer inngående mva som du får fradrag for.

10 Aziza

Hei
Vi har inngående faktura i systemet vårt, men leverandør har avskrevet det. Hvordan skal den åpen posten lukkes da?

11 Marianne

Hei,
Mva fradrag realisert tap på fordring skal i ny mva oppgave føres med egen kode, slik at det viser i mva oppgaven. Gjelder dette også når en fører innkommet på tidligere tapsføring?

Ditt svar