VPS-oppgave og renter

Hvordan bokføres diff.mellom den skattepliktige rente som er oppgitt på vps-oppg. og den som faktisk er bokført/mottatt, i regnskapet ? (I dette tilf.er diff.påløpt rente, beskattet i 2013 / obligasjoner).

Spørsmål fra Kari.

Spørsmålet ble stilt den 26-02-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar