Villighetserklæring

Hva er en villighetserklæring?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 13-03-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det er en erklæring på at man er villig stil å sitte i styret i et selskap.

2 Einar

Eller en erklæring som skrives av revisor eller regnskapsfører hvor de bekrefter at de tar på seg å føre regnskapet / reviderer regnskapet for firmaet ditt.

Ditt svar