Viderefakturering med eller uten mva

Jeg skal viderefakturere en faktura som ikke er MVA-pliktig, da den gjelder «salg av tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse» (unntaksregel), men jeg skal ha et påslag på 10 % for arbeidet vi har hatt. Spørsmålet mitt er: må jeg viderefakturere med eller uten mva. og hva er hjemmelen?

Spørsmål fra Britt.

Spørsmålet ble stilt den 07-12-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar