Verktøygodtgjørelse til bygningsarbeidere

Hvor stor andel av mottatt verktøygodtgjørelse er skattefri for arbeidstaker?

Spørsmål fra Eivind.

Spørsmålet ble stilt den 10-01-2020.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar