Velge bort revisor

Jeg har under 5 mill i omsetning. Hvordan velger jeg bort revisor? (Kan jo spørre revisoren min, men ikke sikkert han blir så glad for det spørsmålet hehe).

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 17-11-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

For å kunne velge bort revisor så må generalforsamlingen (dvs eierne) i selskapet bestemme at revisor ikke skal benyttes, og det må skrives inn i generalsforsamlingsprotokollen. Du kan nå sende inn samordnet registermelding som bekrefter at revisor ikke skal benyttes, husk å legg ved generalsforsamlingsprotokollen. Det enkleste å raskeste er å sende inn samordnet registermelding via Altinn, se her https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Bronnoysundregistrene/Samordnet-registermelding—Hovedblankett/

2 Pål Stavrum

Slik gjør du det trinn for trinn hvis du skal velge bort revisoren:
http://miniforetak.no/budsjett2/968-du-kan-enna-velge-bort-revisor-for-2011

Vær oppmerksom på at noen banker kan reagere på at du velger bort revisoren. Ta en prat med banken først.

Ditt svar