Vedrørende pris per bilag på regnskap

Hei, Kanskje dumt spm men jeg er grønn på å starte bedrift. Leser rundt om at antall bilag har med hvor dyr regnskapsfører blir, pga tid brukt på å behandle dem. Si jeg selger ett «billig» produkt til under 100 kr og får 10 000 salg. Vil alle de bli ett bilag da. Vil ikke regnskapskostnadene bli enorme? Må alle disse salgene behandles enkeltvis som ett bilag?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 13-01-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Hei! Det vanlige er å bokføre hver enkelt faktura i et reskontrosystem hvor hver kunde har et kundenummer og helst egen konto i systemet. Fakturerer du f.eks. i et nettbasert faktureringssystem, kan det være mulig å regnskapsføre med ett samlebilag pr måned fra det systemet, for da har du jo allerede registrert krav og innbetalinger pr faktura/kundenummer der. Du trenger m.a.o. ikke å ha to sånne systemer.

Skal du ha flere tusen salg pr produkt bør du sjekke ut hvilket system som egner seg best, før du setter i gang for fullt. Med et godt system blir tidsbruken din mindre. Selv om du bruker ekstern regnskapsfører, må du jo klargjøre bilag etc, men det kan gjøres digitalt. Skal regnskapsfører ta den jobben, blir det nok vesentlig dyrere for deg.

Ditt svar