Varebeholdning ved opphør av butikk

Avsluttet vår butikk i februar stod da att med en varebeholdning med en innkjøpsverdi på ca.700 000,00 kr.

Donerte bort varer for 60 000,00 kr.
Har i eftertid solgt for 47 000.
rest beh.593 000,00 kr.
Dette er varer som jeg ikke får solgt, disse er da et tap for meg og vil jeg således kunne få fratrekk på skatten min for disse pengene?
Det var et enkeltmannsforetak jeg drev.

Spørsmål fra Susanne.

Spørsmålet ble stilt den 10-10-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Leiff

Har du ikke utgiftsført disse varekjøpene allerede en gang når du kjøpte dem?

2 Arne

Leiff – Han har trolig kostnadsført dem når han kjøpte dem, og så justert varekostnaden med endring i varelager pr 31.12.

Derfor står han nå med varer for 593 000 som ikke er fradragsført.

Du sier du avsluttet butikken – har du avsluttet foretaket i brreg også? Hvis ikke så kan du fysisk hive varene/selge dem til skrappris. Da vil du få fradrag på selvangivelsen for 2013 for dette. Hvis du derimot beholder varene, så blir det ikke noe fradrag.

3 Arne

Uuups – Beklager Susanne for at jeg kalte deg «Han» – jeg må lære meg å lese hele poster før jeg tapper avgårde et svar 🙂

4 Svein

For å få skattefradrag for restbeholdningen er det en forutsetning at varene blir kastet/ødelagt/makulert, slik at ingen kan bruke dem.
Det forutsetter også at du har oppgitt beholdningen på næringsoppgaven / selvangivelsen for forrige regnskapsår.

Vær oppmerksom på at du skal betale moms av varene du har gitt bort, som om du hadde fått betalt for dem, til reell markedsverdi.

5 Svein

Oj – jeg så ikke ditt svar her Arne.

Ditt svar