Vår eller deres referanse på faktura

Hei, har et lite spørsmål her som jeg har vridd nøtta mi med 😉

I diverse fakturaprogrammer kan jeg sette i navn på «vår» eller «deres» referanse. Hva blir riktig her? Hvilket navn er det som er kundens referanse (altså «deres»), og hvilket navn er det som firmaet referanse (altså «vår»)?

Takk for forhånd!

Hilsen Kåre.

Spørsmålet ble stilt den 17-10-2013.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Deres referanse: Kontaktperson i firmaet fakturaen utstedes til.
Vår referanse: Kontaktperson i firmaet som utsteder fakturaen (f.eks. selgeren).

Ditt svar