Uttak til privat fra ENK?

Jeg har overført en sum fra min ENK-konto (1920) til min private konto (2060). Hvordan skal dette føres i årsregnskapet ? Skal det føres føres som en utgift under driftskostnader, eller skal det føres som en utgift under eiendeler, eller skal det føres som en utgift under egenkapital og gjeld ?

Spørsmål fra Ted Lier.

Spørsmålet ble stilt den 14-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar