Uttak firmabil i personlig selskap

Hvis man ønsker å overta en næringsbil i et personlig firma, er det da korrekt å overta den til bokført verdi?
Skal posteringen bli krerdit bil debet privatkonto?

Spørsmål fra Jahn.

Spørsmålet ble stilt den 10-05-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar