Uttak av innskudd

Når man setter av skatt på inntekt, kan man da bare bruke dem pengene som er til overs som man vil?

Spørsmål fra Ole.

Spørsmålet ble stilt den 19-02-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du skriver ikke hvilken selskapsform du har. Hvis det er et ENK du driver, så kan du bruke pengene slik du vil. Driver du et AS er det litt mer komplisert (må tas ut som lønn eller utbytte).

2 ARJO Regnskap

Jeg forstår ikke helt spørsmålet.

Dersom du er personlig næringsdrivende, kan du gjøre som du vil med pengene, så lenge forskuddskatten blir betalt.

Er det snakk om skattetrekk til lønn, så kan denne ikke brukes i det øyeblikket det er overført til skattetrekkskonto. Det som er «til overs» kan brukes.

Dersom det er årsregnskap for AS, og du har satt av for skatt – kan du IKKE bruke overskuddet som du vil, da må du følge reglene i aksjeloven.

Dersom du gir litt mer informasjon, så kan jeg kanskje også svare litt mer utfyllende.

Ditt svar