Utsette årsregnskap nystartet firma?

Dersom et nystartet firma ikke har mye føringer i inneværende år, Bare etableringskostnad hos Brønnøysundregistrene, kan men strengt tatt da utsette årsregneskapet til neste år?

Spørsmål fra Petra.

Spørsmålet ble stilt den 17-12-2018.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Kjartan

Joda, det første regnskapsåret kan være lenger, men ikke lenger enn 18 måneder.

Når det er sagt så må likevel skattemeldingen leveres per 31.12, og der skal regnskapstall (resultat og balanse) presenteres i næringsoppgaven. Sånn sett vil det ofte anbefales å la årsregnskapet følge samme periode (enklere og mer oversiktlig).
Eneste merarbeidet vil i praksis være utarbeidelse av notesettet.

(3)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Arne Devold

Kjartan, du finner mer svar på dette spørsmålet og mye mer om egen bokføring i artikkelen «Føre regnskap selv» i lenken under. God lesning og lykke til!
https://www.devoldconsulting.no/blogg/fore-regnskap-selv/

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar