Utsette årsregnskap nystartet firma?

Dersom et nystartet firma ikke har mye føringer i inneværende år, Bare etableringskostnad hos Brønnøysundregistrene, kan men strengt tatt da utsette årsregneskapet til neste år?

Spørsmål fra Petra.

Spørsmålet ble stilt den 17-12-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar