Utørepensjon – 100% og inntekt fra eget firma

1. Kan jeg starte eget firma når jeg mottar full uførepensjon? Evt. hva slags type?

2. Jeg vet jeg kan tjene ett grunnbeløp uten reduksjon i utbetaling. Men hva hvis salget overstiger grunnbeløpet men fortjenesten ligger under? Vil pensjonen da bli avkortet?

3. Finnes det noen paragrafer/regelverk jeg selv kan lese om dette emnet på nettet?

Spørsmål fra Kjersti.

Spørsmålet ble stilt den 13-02-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

8 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

1: Du kan starte alle typer firma, men det er kun selskapsformene AS og NUF som gjør at det ikke blir trekk i uførepensjonen.

2: I et AS eller NUF så kan du ta ut selskapets overskudd som utbytte. Utbytte gir ikke trekk i uførepensjon.

3: http://www.lovdata.no/all/tl-19530626-011-004.html

2 Trond

Gjelder dette fra nyttår også?

3 Kevin

Jeg er ung uføretrygd skal starte et as men skal ikke ta ut lønn skal driv utleie firma. Kan jeg minste uføretrygden?

4 Einar

Tror det kan være lurt å ringe NAV og få dette avklart før du starter opp. Se problemstillingen Krikkert skisserer på denne lenken (om kapitalinntekt og eneste ansatt i ASet): http://www.meforum.info/viewtopic.php?t=14050&start=48

5 Bruno Eriksen

hei, jeg er 100% ufør og lurer på om jeg kan starte opp et enkeltmannsforetak uten å risikere miste uføretrygden min?

6 Trygve

Det er ikke lov å ta ut utbytte istedenfor lønn i sitt eget AS. Bare for å sleppe unna skattefordelene. Dette står klart i vedtektene

7 Akb

Du kan vel ta ut lønn, inntil det som NSV opogir å være din, inntektsgrense .0.4 G,for så å la evt resten stå som utbytte ( investere i nytt utstyr, og evt videre utvikling innen området firmaet oppererer i? ) ,- utbytte kan vel også stå urørt, til man evt blir pensjonist??

8 Dawit

Kan jeg starte eget firma når jeg mottar 50% uførepensjon?

Ditt svar