Utørepensjon – 100% og inntekt fra eget firma

1. Kan jeg starte eget firma når jeg mottar full uførepensjon? Evt. hva slags type?

2. Jeg vet jeg kan tjene ett grunnbeløp uten reduksjon i utbetaling. Men hva hvis salget overstiger grunnbeløpet men fortjenesten ligger under? Vil pensjonen da bli avkortet?

3. Finnes det noen paragrafer/regelverk jeg selv kan lese om dette emnet på nettet?

Spørsmål fra Kjersti.

Spørsmålet ble stilt den 13-02-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

8 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

1: Du kan starte alle typer firma, men det er kun selskapsformene AS og NUF som gjør at det ikke blir trekk i uførepensjonen.

2: I et AS eller NUF så kan du ta ut selskapets overskudd som utbytte. Utbytte gir ikke trekk i uførepensjon.

3: http://www.lovdata.no/all/tl-19530626-011-004.html

(14)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Trond

Gjelder dette fra nyttår også?

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Kevin

Jeg er ung uføretrygd skal starte et as men skal ikke ta ut lønn skal driv utleie firma. Kan jeg minste uføretrygden?

(8)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Einar

Tror det kan være lurt å ringe NAV og få dette avklart før du starter opp. Se problemstillingen Krikkert skisserer på denne lenken (om kapitalinntekt og eneste ansatt i ASet): http://www.meforum.info/viewtopic.php?t=14050&start=48

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Bruno Eriksen

hei, jeg er 100% ufør og lurer på om jeg kan starte opp et enkeltmannsforetak uten å risikere miste uføretrygden min?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
6 Trygve

Det er ikke lov å ta ut utbytte istedenfor lønn i sitt eget AS. Bare for å sleppe unna skattefordelene. Dette står klart i vedtektene

(-4)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
7 Akb

Du kan vel ta ut lønn, inntil det som NSV opogir å være din, inntektsgrense .0.4 G,for så å la evt resten stå som utbytte ( investere i nytt utstyr, og evt videre utvikling innen området firmaet oppererer i? ) ,- utbytte kan vel også stå urørt, til man evt blir pensjonist??

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
8 Dawit

Kan jeg starte eget firma når jeg mottar 50% uførepensjon?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar