Utleie til eget selskap? (AS)

Jeg tenker å starte AS. I starten ser jeg for meg å bygge opp så mye egenkapital som mulig ved å holde lønnskostnader lik null. Deror ser jeg på andre måter å finansiere noe av privatøkonomien:

1. Jeg har en bolig i en by jeg ikke er bosatt i, som jeg i dag leier ut. Jeg vurderer å leie ut et av rommene til mitt eget AS (virksomheten skal drive med kjøp, forvaltning og salg av eiendom, og skal ikke ha kundekontakt på kontoradressen). Virksomheten skal ha hovedfokus i byen der kontoradressen er. Hvilke regler gjelder?

2. For å gjøre privatøkonomien bedre ønsker jeg å leie ut min egen bil til mitt eget AS. Min personlige inntekt vil jo være lav så jeg regner med lav beskatning. Er det mulig, eller er den noe som frarådes? Pga papirarbeid kanskje?

3. Er det mulig å bruke samme kontoradresse som pendlerbolig? Hvilke regler gjelder, eller har du noen synspunkter? Du trenger ikke vite svar på alle spørsmålene for å hjelpe! 🙂 Mvh Vidar

Spørsmål fra Vidar.

Spørsmålet ble stilt den 05-07-2014.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Hei! Mulig jeg misforstod pkt 1 & 3, men å bruke samme leilighet til utleieobjekt, kontor og pendlerbolig høres litt voldsomt ut. Det må i så fall være egen inngang til hvert av de tre formålene, vil jeg tro.

Jeg er også usikker på om det blir godkjent at ASet betaler leie for et kontor utenbys, hvis du ikke bor i området, og ASet heller ikke har ansatte i den kommunen. Kan ikke ASet heller leie et rom i din primærbolig?

Ved bruk av bil i firmasammenheng kreves det kjørebok. Hvis det er naturlig at AS-et disponerer bil, dvs at det er en nødvendig kostnad, kan det sikkert gå greit. Hvis AS-et har behov for å oppsøke utleieleiligheten kun 2-3 ganger pr år, høres det litt søkt ut med egen firmabil, og skattemyndighetene kan nok skjære gjennom. Har selskapet et visst antall utleieobjekter utenbys, blir det selvsagt noe annet.

NB: Jeg bare synser, har ikke erfaring fra tilsvarende.

Ditt svar