Utleie av private eiendeler gjennom firma

Hei
Skal starte et utleie firma, det jeg skal leie ut er per dags dato mine private ting, som vannscooter.

Er det noe mulighet for å få utgiftsført disse tingene på firmaet,som f,eks leiekostnader til meg privat?

Grunnen er at firmaet ikke har opparbeidet seg nåkk egenkapital selv til å kjøpe egne ting på firmaet.

Spørsmål fra Kenneth.

Spørsmålet ble stilt den 07-05-2019.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Kenneth,

Tenker her er noen ting å vurdere:
1. Driver du næring? For at det skal være næring må utleien ha et visst omfang og være egnet til å gi overskudd. Driver du i næring må du leie ut via et firma og utarbeide dokumentasjon for utleien etter regelverk.
2. Hvilken selskapsform har du? Er firmaet et enk eller et AS? I et enk er du som privatperson og firmaet samme juridiske person, og utleieobjektene eies av deg. Merk at du må balanseføre eiendeler i regnskapet som skal være driftsmidler, så det er en transaksjon som må gjøres i regnskapet før du anser dine private eiendeler som driftsmidler for utleie i firmaet. Har du AS? Da er firmaet en egen juridisk person. I så fall må du enten leie vannscooterne eller kjøpe dem inn i firmaet før du starter utleie. Du kan finne avtale- løsninger med nedbetaling av kjøpesum eller leiesum som gjør at du klarer å betale for vannscooterne i firma. Dersom du leier dem fra deg privat til AS og videreleier til kunde kalles det for framleie. Husk leieavtaler som dokumentasjon til firma.
3. Dersom du mottar leieinntekt til deg privat fra AS skal dette føres opp i skattemeldingen som inntekt på deg.

Lykke til!

Ditt svar