Utleie av garasje til eget firma (NUF)

Skal bygge nytt hus med Garasje hvor 2 etg i garasjen skal leies ut til mitt firma NUF. Hvordan beregner jeg prisen på utleie pr kvm? Regner ikke med at man kan ta det man vil i leie? Utleie delen i garasjen blir på ca 50 kvm.

Spørsmål fra Petter.

Spørsmålet ble stilt den 30-01-2015.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Må leies ut til markedspris.

Fra LigningsABC-2014 (under punkt 16 «Utleie til arbeidsgiver, eget selskap»).

(Alt under denne kapittelet kan det være smart å lese gjennom)

«Foreligger det et reelt leieforhold, må det vurderes om vederlaget samsvarer med antatt markedsleie. Om hva som anses som reelt leieforhold, se nedenfor. Hvis vederlaget overstiger markedsleien, må det overskytende anses som lønn, utbytte eller utdeling.
Denne vurderingen gjelder enten boligen er fritakslignet eller regnskapslignet, eller om den er leid av arbeidstakeren/aksjonæren/deltakeren og delvis fremleid til arbeidsgiver/selskapet.
Består det et reelt leieforhold, behandles leien etter reglene for leieinntekt av bolig eller fritidseiendom. Dersom utbetalingen overstiger en reell leieverdi for tilsvarende lokaler på det stedet eiendommen ligger og til den bruk som faktisk utøves, beskattes
overskytende del som lønn, utbytte eller utdeling.»

http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/Lingnings%20ABC%202014.pdf?epslanguage=nb-NO

Ditt svar