Utleggsforretning og konkursbegjæring

Hva er utleggsforretning og konkursbegjæring og hva er evt forskjellen på disse?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 14-04-2010.

Ligger under emnet: Inkasso.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Utleggsforretning:
Brukes mot privatpersoner, det er namsfogden eller politiet som behandler utleggsbegjæringen. Ofte brukes også navnet tvangsfullbyrdelse eller rettslig inkasso i stedet for utleggsbegjæringen.

Utleggsforretning betyr i korte trekk at namsfogden/politiet krever inn pengene, som oftest med trekk i lønn eller tar pant i eiendeler.

Konkursvarsel:
Brukes mot bedrifter og foretak, det er namsfogden eller politiet som behandler konkursvarsel. Namsfogden/politiet vil sende et brev til debitor (treg betaler) om at forkynnelse vil bli avholdt. Det betyr at bedriften må møte opp hos namsfogden/politiet og skrive under på at de skylder penger. Fra den dagen forkynnelsen er avholdt så har debitor 14 dager på seg til å betale, hvis ikke innebtaling skjer da kan kreditor (fakturaeier) sende saken til tingretten for å få slått foretaket konkurs.

Ditt svar