Utleggsforretning mot firma

Har et firma som skylder meg penger. 14 dager etter at faktura forfalt sendte jeg de en purring i form av inkassovarsel, og 14 dager etter det en betalingsoppfordring. Nå er det på tide å sende en begjæring om Utleggsforretning, men jeg lurer på hvilke lover og paragrafer jeg skal henvise til mht at dette er et firma. Noen som kan hjelpe meg?

Spørsmål fra Frilanser-Bob.

Spørsmålet ble stilt den 21-02-2011.

Ligger under emnet: Inkasso.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Når det sendes begjæring om Utleggsforretning så må det henvises til Tvangsfullbyrdelsesloven §7-1 og Tvisteloven §6-3

Et smart tips kan være å bruke programvare for egeninkasso, da lages det korrekte dokumenter med lover/regler, renter, salær osv automatisk og du er da sikret slik at alt blir korrekt. Se på http://www.conta-inkasso.no

Ditt svar