Utleggsforretning eller konkursbegjæring?

Er i en situasjon hvor jeg må bruker inkasso for å få en kunde til å betale. Så vidt jeg forstår er utleggsforretning slik at det blir tvangssolgt gjenstander for å få inn penger og konkursbegjæring er at han blir slått konkurs. Hvem er det som avgjør hvilke av metodene som brukes? Inkassobyrået eller namsmannen? Utleggsforretning må da være det beste alternativet som oftest eller?

Spørsmål fra Trond.

Spørsmålet ble stilt den 29-09-2011.

Ligger under emnet: Inkasso.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det er du selv som bestemmer framgansmåte ved egeninkasso og inkassobyrået ved fremmedinkasso. Namsfogden behandler det som er ønskelig.

Les hva Namsfogden sier her http://www.conta-inkasso.no/innhold/de-aller-fleste-onsker-a-gjore-opp-for-seg og om saksgangen for inkasso her http://www.conta-inkasso.no/innhold/hjelp#saksgang

Ditt svar