Utlegg til reise fra bedrift A refundert av bedrift B til ansatt i A

Hei! Jeg la ut for en reise med bedriftskortet til Bedrift A. Denne reisen skulle refunderes av Bedrift B. Etter at Bedrift A hadde lagt ut for transport og overnatting, ble det klart at Bedrift B ønsket å få en reiseregning fra meg som ansatt i A, heller enn å viderefaktureres fra A. Utlegg for transport og overnatting ble derfor tilbakebetalt fra B til meg direkte. Kan jeg føre disse utgiftene til reise og overnatting som forskudd på lønn fra A til meg som ansatt i A på neste lønnsutbetaling? Eller bør de føres på annen måte?

Spørsmål fra Sveinung.

Spørsmålet ble stilt den 23-05-2022.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar