Utlegg MVA ved skade på budbil

Hadde en forsikringsskade som motparten dekket via sin forsikring. Jeg måtte betale mva for skadebeløpet. På hvilken konto og hvordan skal dette føres?

Spørsmål fra Stig.

Spørsmålet ble stilt den 09-04-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar