Utlegg for annet selskap

Hei! Mitt selskap eier en del av et annet selskap. I den forbindelse legger mitt selskap ut for noen utgifter for det selskapet som eies av mitt selskap. Eksempel: Selskap A eies 100% av meg. Selskap A har så 25% av aksjene i Selskap B. Selskap B skal kjøpe en vare til 1000 kr. Dette betales med bedriftskortet til Selskap A. Hvordan skal dette da føres i regnskapet for Selskap A? Jeg antar at det føres slik: Kredit 1920 Bankinnskudd 1000 kr Debet 1575 Mellomregning aksjonær/deltaker 1000 kr Og så føres det omvendt når pengene blir betalt tilbake av Selskap B?

Spørsmål fra Martin.

Spørsmålet ble stilt den 07-11-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Regnskap.no

Hei,
I Selskap A:
Kredit 1920 Bankinnskudd 1000 kr
Debet 157x Mellomregning Selskap B 1000 kr

I selskap B:
Selve kostnaden føres (f.eks. 1.000 kr i porto):
Debet 6940 Porto 1.000 kr
Kredit 291x Mellomregning selskap A 1.000 kr

Når selskap B betaler tilbake pengene til selskap a føres det kredit 1920 Bank, debet 291x Mellomregning selskap A

Ditt svar