Utløst leasingbil inn i regnskap i ENK

Har hatt en leasingavtale på firmabil. Det var veldig greit, da man bare førte leasing som utgift.

Nå har jeg lånt 170 000 kr, og utløst firmabil fra leasingavtale.¨Bilens verdi idag er ca. 300 000 kr.

Bilen er registrert på ENK, og er forsikret som næringsbil. Bilen er bygget spesielt for tjenesten, så det er ikke noe privatbruk/beskatning på denne.

Mitt ønske var at ved å investere i bilen, ville min lønn/privat kontantutak bli tilsvarende redusert. Men når jeg nå fyller ut næringsoppgave/personinntektsskjema, ser jeg at bilen (ført på konto 1230 firmabil) blir lagt til min inntekt.

Er dette korrekt, og hva er iså fall feil?

Setter veldig stor pris på tilbakemelding.

Spørsmål fra Stian.

Spørsmålet ble stilt den 25-03-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar