Utgifter til lege, fysioterapeut og frisør som selvstendig næringsdrivende

Kan man føre lege, fysioterapi, frisør kostnader i sitt regnskapet? hvilken lov gjelder det??

Spørsmål fra selvstendig næringsdrivende.

Spørsmålet ble stilt den 10-04-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Det er strenge regler i regnskaps- og skatteloven på hva som er kan kostnadsføres eller ikke. De aller fleste vil ikke kunne utgiftsføre kostnader til fysioterapi, men hvis du f, eks livnærer deg som idrettsutøver så vil du kunne bokføre kostnader forbundet med dette.

Hvis du du er modell kan du nok også bokføre kostnader til frisør.

2 Henrik

Hvilken konto skal det føres mot i regnskap?
Jeg er danser og går ut ifra at behandling hos fysioterapeut kan kostnadsføres.

Ditt svar