Utgifter enkeltmannsforetak

Jeg starter mitt enkeltmannsforetak i august 2016 men kan jeg da skrive av utgifter i forbindelse med selskapet FØR august? Eks utsyr.

Spørsmål fra Sigrid.

Spørsmålet ble stilt den 21-12-2015.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ja, men Skatteetaten må anse det som sannsynlig at virksomheten din er egnet til å gå med overskudd over tid.

Dette skjemaet brukes til å dokumentere utgifter i oppstartfasen: http://www.skatteetaten.no/upload/Skjemaer/alltid/RF-1298B.pdf

Ditt svar