Uteblitt faktura

Leverandør er purret på faktura. 4 år etter at oppdraget er ferdigstilt kommer faktura. Er den da foreldet slik at jeg kan nekte betale den. Ikke god forretningsskikk, men,

Spørsmål fra Darius.

Spørsmålet ble stilt den 30-12-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar