Utbytteskatt

Har et AS i dag med kr.400.000,- i aksjekapital, som også var kostpris.
Kan jeg ta ut maks kr.6.000,- i utbytte skattefritt under skjermingsfradraget, dvs 1,5% av 400.000,-?

Spørsmål fra glenn.

Spørsmålet ble stilt den 24-07-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar